نویسنده = مه آسا روستایی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة فرونشست در شهر گرگان با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

دوره 8، شماره 27، بهار 1397، صفحه 117-128

مرجان تورانی؛ مریم آق آتابای؛ مه آسا روستایی