نویسنده = حمیدرضا پورقاسمی
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی و برآورد حجم زمین لغزش ها بر پایه مساحت در حوزه آبخیزچهاردانگه (استان مازندران)

دوره 8، شماره 30، زمستان 1397، صفحه 79-94

10.30488/gps.2019.85833

زینب تیموری یانسری؛ سیدرضا حسین زاده؛ عطااله کاویان؛ حمیدرضا پورقاسمی