نویسنده = محمود رضا میرلطفی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثرات عوامل محیطی و اقتصادی بر تنوع شغلی روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای بخش یونسی شهرستان بجستان)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 19-36

محمود رضا میرلطفی؛ سید امیر محمد علوی زاده؛ میثم بندانی؛ مینا یارمحمدی