نویسنده = باقر احمدی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نابرابری‌های فضایی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر مریوان

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 91-102

طاهر پریزادی؛ فرشته حسینی؛ حسین بهبودی مقدم


2. تحلیل فضایی سطوح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کردستان

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 117-128

علی شماعی؛ باقر احمدی