نویسنده = جعفر میرکتولی
تحلیل شاخص‌های عدالت فضایی در ساختمان‌های بلندمرتبه گرگان

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 119-132

10.30488/gps.2021.256295.3326

سیدکامبیز لطیف عقیلی؛ جعفر میرکتولی؛ غلامرضا جانباز قبادی


تبیین ابعاد استفاده از هندسه فرکتال در تحلیل های جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

دوره 4، شماره 14، اسفند 1393، صفحه 55-82

جعفر میرکتولی؛ رضا بارگاهی؛ سیده زهرا عقیلی


بررسی اثر سیاست‌های حمایتی دولت در مدیریت توسعه بافت‌های قدیمی و فرسوده شهری

دوره 2، شماره 5، مهر 1391، صفحه 37-56

جعفر میرکتولی؛ عباس علیپور؛ عباسعلی حسنی