نویسنده = شهریور روستایی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار شکاف دیجیتال در توسعۀ پایدار تبریز 2018

دوره 9، شماره 34، زمستان 1398، صفحه 1-16

10.30488/gps.2019.64058.2257

شهریور روستایی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ بهزاد رنجبرنیا


2. بررسی تحلیل فضایی گسترش فقرشهری در شهر تبریز

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 125-136

فاطمه زادولی؛ شهریور روستایی؛ حسین کریم زاده