نویسنده = مهدیه پژوهان فر
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و اولویت بندی عوامل طراحی موثر بر تعاملات اجتماعی شهروندان در میدان های عمومی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.30488/gps.2019.100314

مهدیه پژوهان فر؛ پریسا اعتصامیان