نویسنده = صدیقه لطفی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش روستا شهرهای نوپا و کوچک درتعادل بخشی سیستم های شهری (مطالعه موردی: شهر خشرودپی)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 103-114

صدیقه لطفی؛ غلامرضا ملکشاهی؛ مریم نجفی


2. بررسی سیر تحولات نخست شهری و نظام شهری منطقه زاگرس(1385-1355)

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 23-45

صدیقه لطفی؛ کیومرث ایراندوست؛ ادریس باباخانزاده


3. تحلیل شبکه شهری و توزیع فضایی جمعیت در کانون‌های شهری استان مازندران

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 1-18

صدیقه لطفی؛ فرزانه احمدی؛ رحیم غلامحسینی