نویسنده = غلامرضا ملکشاهی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل رابطه میان تراکم ساختمانی و سطح پایداری محلات شهر بابلسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.30488/gps.2020.102606

فاطمه الهقلی تبار نشلی؛ صدیقه لطفی؛ غلامرضا ملکشاهی


2. بررسی نقش روستا شهرهای نوپا و کوچک درتعادل بخشی سیستم های شهری (مطالعه موردی: شهر خشرودپی)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 103-114

صدیقه لطفی؛ غلامرضا ملکشاهی؛ مریم نجفی