نویسنده = مجتبی یمانی
تعداد مقالات: 8
3. برآورد دامنۀ فعالیت زمین‌ساختی تاقدیس خویز از طریق معیارهای مورفومتری (زاگرس خوزستان)

دوره 10، شماره 37، پاییز 1399، صفحه 1-14

10.30488/gps.2021.136002.2816

مجتبی یمانی؛ فاطمه مرادی پور؛ انور مرادی؛ سعید مرادی پور


4. تحلیل فرآیندهای مورفودینامیکی مؤثر در تغییرات خط ساحلی دریای خزر در غرب گیلان. مطالعه موردی: دلتای رودخانه‌ای کرگانرود

دوره 10، شماره 36، تابستان 1399، صفحه 249-266

10.30488/gps.2020.112785.2693

زهرا حاجی کریمی؛ هژیر محمدی؛ سیاوش شایان؛ مجتبی یمانی؛ رضا خوشرفتار


6. مکانیابی دفع پسماند شهرخرم آباد با تأکید بر روش دفع زمین‌شناسی پسماند‌های بیمارستانی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 1-14

مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ فاطمه مرادی؛ پریسا پیرانی؛ عارفه شعبانی عراقی


7. بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه اترک در یک بازه زمانی 20 ساله

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 129-150

سیامک شرفی؛ ابوالفضل شامی؛ مجتبی یمانی