نویسنده = محمدرضا کنعانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وضعیت محیط زیست کلان‌شهر اصفهان در چارچوب رویکرد شهر سبز

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 183-198

جمال محمدی؛ محمدرضا کنعانی