نویسنده = اسمعیل شاهکویی
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی خشکسالیهای استان خراسان شمالی با مدلHadCM3 و شاخصهای SPI وRDI

دوره 8، شماره 30، زمستان 1397، صفحه 159-174

10.30488/gps.2019.85842

قربان جعفری؛ اسمعیل شاهکویی؛ عبدالعظیم قانقرمه


2. بررسی ناهنجاریهای دمایی دوره ی سرد سال(محدوده ی مورد مطالعه: استان مازندران)

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 207-222

اسمعیل شاهکویی؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ ربابه یوسفی