نویسنده = سیروس قنبری
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثرات گردشگری بر توسعه‌ روستایی از دیدگاه جامعه‌ میزبان

دوره 3، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 19-46

سیروس قنبری؛ مریم قاسمی؛ مرضیه پورجوپاری