نویسنده = سعید ملکی
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی خطرپذیری انسانی - کالبدی در برابر زلزله. نمونه موردی: شهر یزد

دوره 10، شماره 35، بهار 1399، صفحه 179-192

10.30488/gps.2020.91924

الیاس مودت؛ سعید ملکی؛ محمد دیده بان


3. سنجش میزان برخورداری شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد از شاخص‌های توسعه

دوره 9، شماره 33، پاییز 1398، صفحه 1-16

10.30488/gps.2019.91056

سعید ملکی؛ زهرا سلطانی؛ نعیم اکرامی؛ احمد راشدی


4. تحلیل عدم تعادل های فضایی استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 35-46

سعید ملکی؛ مژگان ثابت تیموری؛ مصطفی امیرفخریان؛ معصومه توانگر