نویسنده = داود جمینی
تعداد مقالات: 3
1. امنیت غذایی و پیامدهای آن در مناطق روستایی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 113-130

داود جمینی؛ عباس امینی؛ حامد قادرمرزی؛ جعفر توکلی


2. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ی کارآفرینی در تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان مینودشت

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 211-225

علیرضا جمشیدی؛ داود جمینی؛ یوسف قنبری؛ رمضان طوسی؛ موسی پسرکلو