نویسنده = حسین کریم زاده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تحلیل فضایی گسترش فقرشهری در شهر تبریز

دوره 6، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 125-136

فاطمه زادولی؛ شهریور روستایی؛ حسین کریم زاده


3. ارزیابی توزیع فضایی سرمایه اجتماعی در محله‌های شهری(مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 5، شماره 18، اسفند 1394، صفحه 137-148

عامر نیک پور؛ حسین کریم زاده؛ حیدر واحدی