نویسنده = محمد احمدی
تعداد مقالات: 3
1. سنجش میزان رضایت از کیفیت زندگی در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید بینالود)

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 18-36

کرامت الله زیاری؛ علی اصغر پیله ور؛ محمد احمدی