نویسنده = حمدالله سجاسی قیداری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات نوسازی کالبدی بر کیفیت محیط روستایی. مورد مطالعه: دهستان طوس و میان ولایت

دوره 9، شماره 33، پاییز 1398، صفحه 227-248

10.30488/gps.2019.100873

حمدالله سجاسی قیداری؛ شیرین صاحبی؛ کبریا مرادی


3. سنجش و اولویت بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای گردشگری رود دره ای استان تهران)

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 71-88

حمدالله سجاسی قیداری؛ طاهره صادقلو؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری