نویسنده = ابوالقاسم امیراحمدی
ارزیابی کمی ژئودایورسیتی ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی برای حفاظت از میراث زمین‌شناسی آن

دوره 10، شماره 36، شهریور 1399، صفحه 77-90

10.30488/gps.2019.95118.2566

علی اکبر شایان یگانه؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیراحمدی


بررسی اثر جاده سازی بر وقوع زمین لغزش‌های سطحی با استفاده از مدل پایداری دامنه‌ها (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کلات)

دوره 5، شماره 15، خرداد 1394، صفحه 149-162

مجید ابراهیمی؛ محمود حبیب اللهیان؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ حمید نژاد سلیمانی