نویسنده = آمنه علی بخشی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل فضایی رقابت‌پذیری استان‌های ایران با استفاده از تکنیک ادغام

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 153-168

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی


3. سنجش و ارزیابی پایداری سکونتگاه‌های شهری(مطالعه موردی: استان اردبیل)

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 73-88

حسین نظم فر؛ علی مجنونی؛ احمد آفتاب