نویسنده = نادر بحری انگورد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کالبدی محله های نوبنیاد شهری با استفاده از اصول شهرسازی نو (مورد: محله یاغچیان تبریز)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 21-36

یوسف بهرامی؛ نادر بحری انگورد؛ ایرج قادری مطلق؛ سید علی حسینی