نویسنده = وحیده نودهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل روند بارش سالانه و تابستانه استان گلستان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 141-150

مهری اکبری؛ وحیده نودهی