نویسنده = علی محمدپور
تعداد مقالات: 2
2. بررسی فضایی خشکسالی اقلیمی بر اساس بارش استاندارد (spI) مطالعه موردی (استان مازندران)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 179-194

علی محمدپور؛ کیا بزرگمهر؛ سید یاسر حکیم دوست