نویسنده = سعیده اسکندری
تعداد مقالات: 2
1. مدل سازی گسترش آتش سوزی جنگل با استفاده از اتوماسیون سلولی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 38-54

سعیده اسکندری؛ جعفر اولادی قادیکلائی