نویسنده = سیّد محمّد میرتقیان رودسری
تحلیل توزیع فضایی میراث فرهنگی ناملموس در راستای حفاظت و توسعه میراث در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.30488/gps.2022.283576.3397

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ محمدامین خراسانی؛ بهاره خلج


ارزیابی وفاداری گردشگران میراث فرهنگی در مقصد رامسر

دوره 11، شماره 39، خرداد 1400، صفحه 153-166

10.30488/gps.2020.206010.3121

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ احمد پوراحمد