نویسنده = زهرا امینی
تعداد مقالات: 2
1. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری در شهرستان کازرون (با استفاده از تکنیک‌های سوات و باتلر)

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 25-42

علی شمس الدینی؛ زهرا امینی؛ الناز پیروزی؛ مریم رضایی


2. تحلیلی بر مکان‌یابی جهات بهینه‌ی گسترش فیزیکی شهر شیراز با استفاده از روش ویکور

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 99-116

فریبا اسفندیاری درآباد؛ الناز پیروزی؛ زهرا امینی