نویسنده = سیده مریم شریفی
تعداد مقالات: 1
1. پهنه بندی اکوتوریسم با استفاده از مدل فازی fuzzy (مطالعه موردی: شهرستان شیراز)

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 1-17

سیده مریم شریفی؛ علیرضا بستانی