نویسنده = شیما رضایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مکانیسم گسترش و شدت کم فشار دریای سرخ

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 77-90

حسین عساکره؛ شیما رضایی؛ هوشنگ قائمی