نویسنده = محمدجواد کاملی فر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه اقتصاد منطقه‌ای در استان آذربایجان شرقی

دوره 8، شماره 27، بهار 1397، صفحه 53-64

سعید ملکی؛ محمدجواد کاملی فر؛ زهرا کاملی فر