نویسنده = تقی طاوسی
تعداد مقالات: 4
3. واکاوی رفتار و تغییرات بسامد رخداد امواج گرمایی شهر اهواز

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 137-150

faeghe almasi؛ تقی طاوسی؛ نسرین حسین آبادی


4. مکان‌یابی پهنه‌های مناسب اکوتوریسم. مطالعه موردی: منطقه اورامانات

دوره 4، شماره 13، پاییز 1393، صفحه 19-41

تقی طاوسی؛ محمود خسروی؛ دانا رحیمی