نویسنده = حسن پیردشتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل تعیین کننده جغرافیای زیستی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 185-200

حسن پیردشتی؛ محمدرضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ سپنتا مجتهدزاده