نویسنده = ایرج جباری
تعداد مقالات: 2
2. تأثیرات معدن کاری بر روند تغییر چشم انداز سراب نیلوفر کرمانشاه

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 33-46

ایرج جباری؛ محسن سلیمانی