کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: برنامه‌ریزی راهبردی
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری در شهرستان کازرون (با استفاده از تکنیک‌های سوات و باتلر)

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 25-42

علی شمس الدینی؛ زهرا امینی؛ الناز پیروزی؛ مریم رضایی