کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (نمونه موردی: مناطق هشت‌گانه شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

خدیجه بوذر جمهری؛ سید رضا حسینی کهنوجی؛ نبی اله حسینی


3. بررسی و تحلیل حکمروایی خوب شهری در ایران :مورد مطالعه : شهر ایلام

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 143-152

حسن حکمت نیا؛ محمد ملکی؛ میرنجف موسوی؛ علیرضا افشانی


5. بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهرهای میانی در مدیریت شهری.مطالعه موردی: شهر بابل

دوره 4، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 1-19

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ طاهره بابائیان