کلیدواژه‌ها = پایداری
تعداد مقالات: 4
2. تبیین جغرافیای فنی و معرفتی برای پایداری انجیرستان های فارس

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 27-41

منصور شاه ولی؛ فهیمه ابراهیمی


3. ارزیابی سنجه‌های پایداری در شهرهای کوچک. مطالعه‌ی موردی: شهرهای کوچک استان مازندران

دوره 4، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 79-100

اسداله دیوسالار؛ زهره فنی؛ رحمت‌اله فرهودی؛ صادق برزگر