کلیدواژه‌ها = پایداری
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل رابطه میان تراکم ساختمانی و سطح پایداری محلات شهر بابلسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.30488/gps.2020.102606

فاطمه الهقلی تبار نشلی؛ صدیقه لطفی؛ غلامرضا ملکشاهی


3. تبیین جغرافیای فنی و معرفتی برای پایداری انجیرستان های فارس

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 27-41

منصور شاه ولی؛ فهیمه ابراهیمی


4. ارزیابی سنجه‌های پایداری در شهرهای کوچک. مطالعه‌ی موردی: شهرهای کوچک استان مازندران

دوره 4، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 79-100

اسداله دیوسالار؛ زهره فنی؛ رحمت‌اله فرهودی؛ صادق برزگر