کلیدواژه‌ها = تبریز
تعداد مقالات: 6
2. تحلیل وضعیت تاب‌آوری شاخص‌های کالبدی مساکن شهر تبریز در برابر حوادث غیرمترقبه

دوره 9، شماره 33، پاییز 1398، صفحه 31-48

10.30488/gps.2019.100762

علی اکبر تقیلو؛ مجتبی مفرح بناب؛ علی مجنو نی توتاخانه؛ احمد افتاب


3. نقش گردشگری در تغییرات زندگی ساکنان مقصد (نمونه‌ی مورد مطالعه: شهر تبریز)

دوره 8، شماره 28، تابستان 1397، صفحه 169-190

ابوالفضل قنبری؛ معصومه آدمی


4. بررسی تحلیل فضایی گسترش فقرشهری در شهر تبریز

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 125-136

فاطمه زادولی؛ شهریور روستایی؛ حسین کریم زاده


5. بررسی الگوی تطبیقی گسترش نابرابری های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز طی بازه ی زمانی 85-1375

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 177-194

شاهرخ زادولی خواجه؛ اکبر اصغری زمانی؛ محسن احدنژاد


6. ارزیابی عدالت فضایی در پراکنش خدمات شهری. مطالعه‌ موردی کلان شهر تبریز

دوره 3، شماره 10، زمستان 1392، صفحه 82-101

شهریور روستایی؛ الی ناز بابایی؛ زهرا کاملی‌فر