کلیدواژه‌ها = "توسعه منطقه ای"
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عدم تعادل های فضایی استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 35-46

سعید ملکی؛ مژگان ثابت تیموری؛ مصطفی امیرفخریان؛ معصومه توانگر