کلیدواژه‌ها = تجزیه مؤلفه های اصلی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تجزیه مؤلفه‌های اصلی در تعیین عوامل مؤثر بر تولید رواناب

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 61-71

کاظم نصرتی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ سپیده ایمنی