کلیدواژه‌ها = مدیریت روستایی
تعداد مقالات: 3
3. حکمروایی شایسته مبتنی بر سرمایه اجتماعی در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 105-122

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ فاطمه صالحی طالشی؛ علیرضا خواجه شاهکویی