کلیدواژه‌ها = "جزیره کیش"
تعیین زاویه بهینه پنل های خورشیدی در جزیره کیش

دوره 7، شماره 26، اسفند 1396، صفحه 199-210

عباسعلی آروین اسپنانی؛ بهرام نجف پور؛ علیرضا ترنجی