کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی:کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری با رویکرد شهر سالم مطالعه موردی: شهر بهبهان

دوره 8، شماره 28، تابستان 1397، صفحه 1-18

سید علی علوی؛ محمدرضا عبودی؛ مهناز دانشور