کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 9
1. شناسایی و تحلیل فضایی پهنه‌های فقرشهری، مطالعه موردی شهر زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.30488/gps.2020.182972.3035

زهرا سرگزی؛ علیرضا محمدی؛ غلامعلی خمر؛ بهرام ایمانی


3. موانع و محدودیت‌های توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی تنکابن

دوره 8، شماره 27، بهار 1397، صفحه 65-76

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ مهسا سیدی


4. بررسی و ارتباط خشکسالی و ترسالی های غرب ایران با الگوهای سینوپتیکی جو

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 175-192

محمدکیا کیانیان؛ امین صالح پورجم؛ حسن حاجی محمدی؛ فهیمه رسولی


5. واکاوی و تبیین اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهربابک-کرمان)

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 161-174

محبوبه جلالی؛ امیر گندمکار؛ سجاد فردوسی


6. کاربرد تحلیل عاملی و مدل تخمین تراکم کرنل در ارزیابی توسعه مکانی – فضایی مناطق روستایی شهرستان روانسر

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 89-103

غریب فاضل نیا؛ غزاله احمدی؛ سید یاسر حکیم دوست


7. واکاوی عوامل تاثیرگذار بر خشکسالی هیدرولوژیک (مطالعه موردی حوضه‌های آبخیز استان لرستان)

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 151-164

علیرضا تجری؛ منوچهر بابانژاد؛ فاطمه کاردل؛ کریم سلیمانی


8. بررسی الگوی تطبیقی گسترش نابرابری های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز طی بازه ی زمانی 85-1375

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 177-194

شاهرخ زادولی خواجه؛ اکبر اصغری زمانی؛ محسن احدنژاد


9. تعیین عوامل مؤثر در پتانسیل سیل‌خیزی حوزه آبخیز دره‌شهر بر اساس مناطق همگن هیدرولوژیک

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 119-137

کاظم نصرتی؛ محمود احمدی؛ محمد رضا ثروتی؛ مهدی مزبانی