کلیدواژه‌ها = مکانیابی
تعداد مقالات: 6
2. مکانیابی ‌پناهگاههای شهری مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل. مورد مطالعه: شهر کوهدشت

دوره 9، شماره 32، تابستان 1398، صفحه 149-162

10.30488/gps.2019.91914

مصطفی محمدی ده چشمه؛ مهدی علیزاده؛ علیرضا پرویزیان


5. مکانیابی دفن زباله در شهر ماکو به روش فازی وبولین

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 87-98

جواد عیاس نژاد؛ زهرا یارمرادی؛ فاطمه سرافروزه


6. مکانیابی بیمارستان های شهر اهواز با تاکید بر پدافند غیر عامل با استفاده از مدل واریوگرام

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 169-184

مهدی علیزاده؛ ناهید سجادیان؛ علیرضا پرویزیان