کلیدواژه‌ها = کلمات کلیدی: اکوتوریسم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم با استفاده از تلفیق مدل FUZZY – AHP. مطالعه موردی: بخش ماهان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 91-106

صادق ناجی دومیرانی؛ فرزانه فخرابادی پور؛ فرزانه ساسان پور