کلیدواژه‌ها = تعادل منطقه ای
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل کلیدی موثردر ایجاد نابرابریهای منطقه ای استان گلستان

دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 125-140

مسعود تقوایی؛ سیروس شفقی؛ محمدرضا قادری