کلیدواژه‌ها = عدالت فضایی
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل فضایی نابرابری‌های اجتماعی در منطقه مغان

دوره 9، شماره 34، زمستان 1398، صفحه 225-244

10.30488/gps.2019.78922.2407

علی شماعی؛ واحد آقائی؛ مهدی موذنی؛ احد بدلی


3. تحلیل عدالت فضایی استانهای کشور با روش های MADM مطالعه موردی: بخش شبکه های ارتباطی استان کرمان

دوره 8، شماره 30، زمستان 1397، صفحه 1-18

10.30488/gps.2019.85829

فرزانه ساسان پور؛ سامان حیدری؛ اسماعیل پیری؛ باقر احمدی


5. تحلیل نابرابری‌های فضایی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر مریوان

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 91-102

طاهر پریزادی؛ فرشته حسینی؛ حسین بهبودی مقدم


6. ارزیابی عدالت فضایی در پراکنش خدمات شهری. مطالعه‌ موردی کلان شهر تبریز

دوره 3، شماره 10، زمستان 1392، صفحه 82-101

شهریور روستایی؛ الی ناز بابایی؛ زهرا کاملی‌فر


7. بررسی و تحلیل عدالت فضایی برخورداری از خدمات بهداشتی- درمانی با استفاده از مدل‌های Topsis، Morris و Taxonomy ،

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 75-98

حسین حاتمی نژاد؛ معصومه مهدیان بهنمیری؛ علی مهدی