کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی راهبردی
تعداد مقالات: 2
1. برنامه ریزی راهبردی بافت های فرسوده شهری از منظر پدافند غیرعامل (مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 8، شماره 27، بهار 1397، صفحه 201-216

رضا گلوردزاده؛ حبیب الله سهامی؛ سید موسی پورموسوی


2. مدیریت و برنامه ریزی بحران در فضاهای شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و مدل SWOT

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 57-74

مسعود تقوایی؛ علی جوزی خمسلویی