کلیدواژه‌ها = دیواندره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توانمندی های ژئوتوریسمی با استفاده از روش های ارزیابی و پهنه بندی (مطالعه موردی: شهرستان های دیواندره و سقز)

دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 141-156

امیر صفاری؛ حمید گنجائیان؛ مژده فریدونی کردستانی؛ زهرا حیدری