کلیدواژه‌ها = پایداری روستا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحولات و پایداری روستاهای پیرامون شهر همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 9، شماره 31، بهار 1398، صفحه 209-226

10.30488/gps.2019.90129

شاه بختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ اسماعیل علی اکبری؛ حمیدرضا وجدانی