کلیدواژه‌ها = حمل و نقل درون‌شهری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کاربری اراضی حمل و نقل درون شهری مناطق چهارگانۀ شهر کرمان با مدل vikor و Saw

دوره 9، شماره 33، پاییز 1398، صفحه 171-184

حسین غضنفرپور؛ حجت اله شرفی؛ طاهره مومنی ازاد